อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

ดูบทความทั้งหมด

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

25 มิถุนายน 2564
969

เปิดประเทศด่วนที่สุด อย่ากลัวโควิด

ผมเห็นข่าว 'ครม.เปิด ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ แผนสำรองติดเชื้อ 90 คน/สัปดาห์ยุติโครงการ' แล้วละเหี่ยใจ คือแสดงถึงความกล้าๆ กลัวๆ ว่าจะเอาอย่างไรกัน

          ประสบการณ์ในต่างประเทศเรื่องการเปิดประเทศ ถ้าเรากลัวเกินไป ต่อไปจะมีคนอื่นชิงขึ้นหน้าเราได้!

         

เมื่อเร็วๆ นี้ไทยเราประกาศโครงการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” โดยจะเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอ ว่าก่อนเดินทางเข้าถึง

1.ยื่นเอกสาร-รับใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ

2.ยืนยันผลการอนุมัติพร้อมกับเอกสาร COE และ

3.ลงทะเบียนผ่านทาง

เมื่อเดินทางมาถึง 1.ดำเนินการตามข้อกำหนดผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 2.ต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่น Thailand Plus ร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นที่ทางจังหวัดกำหนด และในกรณีเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอชนะ (ภาษาอังกฤษ) 2.เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ สนามบิน โรงแรมที่พัก หรือจุดตรวจ 3.เดินทางเข้าที่พักที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เข้าที่พักแบบ ALQ

 

          ที่น่าสนใจก็คือเมื่อทราบผลแล้วว่านักท่องเที่ยวไม่พบเชื้อ สามารถออกเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตได้ (กรณีเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า สามารถออกนอกห้องพักและใช้บริการบริเวณที่พัก) พำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน กรณีอยู่น้อยกว่า 14 คืน ต้องเป็นการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วยเที่ยวบินตรงเท่านั้น

 

 ส่วนกรณีเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า วันที่ 1-3 นักท่องเที่ยวสามารถออกนอกห้องพักและใช้บริการในบริเวณที่พักได้ วันที่ 4-7 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในระบบปิดตามเส้นทางที่กำหนด วันที่ 8-14 สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน เกาะเต่า โดยไม่ต้องกักตัวแบบมีเงื่อนไข มีการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อีกจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 6-7 และ 12-13 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ก่อนออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ต/พื้นที่ของเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ไปจังหวัดอื่น ๆ ให้แสดงหลักฐานยืนยันว่าได้พำนักในที่พัก SHA Plus/ALQ ตามระยะเวลาที่กำหนด และมีผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด

 

          ที่น่าตกใจก็คือหากในกรณีมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์ หรือมีลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล หรือเกิดการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ และมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพ ก็จะระงับหรือยกเลิกโครงการนี้เสียเลย

 

          ยิ่งกว่านั้นยังกำหนดให้รับนักท่องเที่ยวที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนตามกำหนดของประเทศไทยครบ 2 เข็ม ตามประเภทวัคซีน หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้การรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งทำให้ยุ่งยากสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้แทนที่จะมีนักท่องเที่ยวมา ก็อาจ “คว้าน้ำเหลว” ก็เป็นไปได้  ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น อสังหาริมทรัพย์ไทยโดยเฉพาะโรงแรมก็คงยังแย่อยู่อย่างแน่นอน

 

          สำหรับในกรณีสหรัฐอเมริกานั้น ปรากฏว่าตั้งแต่ 26 มกราคม 2564 นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยเพียงมีหลักฐานการทดสอบว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยทดสอบนะระยะเวลาไม่เกิน 3 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศ หรือสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ก็กำหนดว่าได้หายขาดจากโควิด-19 ภายในเวลา 90 วันก่อนเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เท่านี้เอง ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว และเมื่อเดินทางถึงแล้ว ก็ยังสามารถรับการฉีดวัคซีนฟรีได้อีกด้วย

 

          สำหรับที่มัลดีฟส์ ปรากฏว่านักท่องเที่ยวต้องนำเสนอการรับรองว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง  สำหรับผู้ที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว ก็เข้าไปท่องเที่ยวได้เลย โดยไม่ต้องมีผลการทดสอบอะไรอีก เพราะเขาพยายามจะนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเศรษฐกิจหลักของมัลดีฟส์มาจากการท่องเที่ยว และแม้นักท่องเที่ยวจะลดลงมากในปี 2563 (เหลือเพียง 1/3 จากปี 2562) แต่ก็ยังถือว่ามากเมื่อเทียบกับไทย 

 

          การที่มัลดีฟส์สามารถทำได้เช่นนี้ก็เพราะประชากรในประเทศกว่า 60% ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเช่นกัน  ยิ่งกว่านั้นในแถบทะเลแคริเบียนและแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่างโหมการท่องเที่ยวกันใหญ่แล้ว ไทยจะช้าต่อไปไม่ได้ จะชักเข้าชักออกไม่ได้

 

          วิกฤติโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของแทบทุกประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ สูญเสียรายได้ไปเป็นอย่างมาก และทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สวนสัตว์ ศูนย์นันทนาการ ฯลฯ ได้รับความเสียหายประสบวิกฤติทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้หลายประเทศพยายามที่จะเปิดการท่องเที่ยวให้ได้เร็วที่สุด ประเทศไทยก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน

 

          นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและไต้หวัน น่าจะเป็นกลุ่มประเทศอันดับต้นๆ ที่จะเข้ามาในประเทศไทย ประเทศเหล่านี้มีศักยภาพและความพร้อมและผลแต่นิยมชมชอบในการท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่ที่ผ่านมาได้ถูกประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศช่วงชิงนักท่องเที่ยวชาติเหล่านี้ไป การเปิดประเทศในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสการดึงนักท่องเที่ยวเหล่านี้กลับเข้ามาและสร้างรายได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปตะวันตกสแกนดิเนเวียและรัสเซียซึ่งก็มีความสนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

          โดยสรุปแล้วประเทศไทยน่าจะรีบเปิดให้มีการรับนักท่องเที่ยวให้มากเช่นกัน เพราะจะมีชาติเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งจำนวนมากที่เตรียมการเปิดรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นประเทศในยุโรปและอเมริกาก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ เป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเปิดช้าเกินไป นักท่องเที่ยวก็ยอมไหลไปยังประเทศอื่น ทำให้โอกาสในการเรียกคืนนักท่องเที่ยวให้กลับมาอีกจะกระทำได้ยากขึ้น

 

          ความเสื่อมถอยของมูลค่าทรัพย์สินก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น มูลค่าของโรงแรมก็จะลดลงก็จะลดลง เช่น โรงแรมขนาด 100 ล้านบาท (สมมติ) ถ้าปกติมีรายได้สุทธิ 5% ต่อปี หากขาดรายได้ไป 3 ปี ก็เท่ากับลดลงไปคร่าวๆ ถึง 15% แล้ว และถ้าในระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีเงินส่งเงินกู้ธนาคารอีก ณ อัตราดอกเบี้ย 7% เป็นเวลา 3 ปี มูลค่าก็คงลดลงไปอีกราว 20% อาจทำให้โรงแรมและรีสอร์ตไทยถูกเทคโอเวอร์โดยชาวต่างชาติไปเป็นอย่างมาก ข้อนี้พึงสังวรให้มาก

 

          ประเทศไทยควรเลิกกลัวไวรัสโควิด-19 และควรจัดการอย่างมีสติเพื่อฟื้นการท่องเที่ยวและฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยเร็วที่สุด หาไม่จะถูกคู่แข่งทิ้งและไทยจะเสมือนถอยหลังลงคลอง.

ดูบทความทั้งหมดของ อสังหาริมทรัพย์ต่างแดน

แชร์ข่าว :
Tags:
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|