เช็กที่นี่ 5 'คณะยอดนิยม' ที่ยังเปิดรับใน ‘TCAS64 รอบ 4’ ภายใน 10 มิ.ย. นี้

เช็กที่นี่ 5 'คณะยอดนิยม' ที่ยังเปิดรับใน ‘TCAS64 รอบ 4’ ภายใน 10 มิ.ย. นี้
5 มิถุนายน 2564 | โดย ทีมข่าวคุณภาพชีวิต
25,498

‘TCAS64 รอบ 4’ รับตรงอิสระ ในปีนี้ ยังคงมี มหาวิทยาลัยทั้งในกทม.และต่างจังหวัด เปิดรับจำนวนมาก โดยในปี 63 ที่ผ่านมา คณะที่ได้รับความนิยมติดลมบน ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีนี้มาดูกันว่า 5 'คณะยอดนิยม' ในปีที่ผ่านมา ณ ตอนนี้ ม.ไหนยังเปิดรับอยู่บ้าง  

หากย้อนกลับไปดูอันดับการสอบ ‘TCAS’ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ยกตัวอย่างการสอบ 'TCAS63' รอบ 3 และ ‘TCAS63 รอบ 4' จะพบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ ดูจะได้รับความนิยมมากที่สุด รวมไปถึงคณะนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งปี 2564 นี้ ‘TCAS64 รอบ 4’ รับตรงอิสระ หรือ Direct Admission ถือเป็นรอบที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับเพิ่มเติม ในแต่ละคณะ สาขาวิชา หรือในโครงการต่างๆ โดยการรับตรงเป็นอิสระ ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักพัน

  • Top 10 คณะยอดนิยม 'TCAS63' รอบ 3

อันดับ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 2 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตร์ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หลักสูตร ศ.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 6 คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ หลักสูตร ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตร พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

  • 10 อันดับ คณะยอดนิยม 'TCAS63 รอบที่ 4'

ขณะที่ ในการสอบ 'TCAS63' รอบที่ 4 มีสถาบันที่เข้าร่วม 69 แห่ง จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 3,171 สาขา รับ 120,966 คน สมัคร 61,386 คน ทั้งนี้ มีการจัด 10 อันดับ คณะยอดนิยมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเอาไว้ ดังนี้

อันดับที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.) โครงการอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนรับ 400 คน ผู้สมัคร 1,803 คน

อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ โครงการรับกลางร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 80 คน ผู้สมัคร 1,054 คน

อันดับที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารท้องถิ่น ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 30 คน ผู้สมัคร 879 คน

อันดับที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนรับ 60 คน ผู้สมัคร 852 คน

อันดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาบลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ 180 คน ผู้สมัคร 850 คน

อันดับ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 112 คน จำนวนผู้สมัคร 827 คน

อันดับ 7 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ศิลป์) รูปแบบที่ 1 (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับ 75 คน จำนวนผู้สมัคร 802 คน

อันดับ 8 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวนรับ 69 คน จำนวนผู้สมัคร 782 คน

อันดับ 9 คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนรับ 59 คน จำนวนผู้สมัคร 779 คน

อันดับ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ จำนวนรับ 60 คน จำนวนผู้สมัคร 768 คน

 

  • 5 คณะยอดนิยม ‘TCAS64 รอบที่ 4’ ที่ไหนยังเปิดรับ

ทั้งนี้ หากรวมข้อมูลโดยภาพรวมจะพบว่า 10 อันดับยอดนิยมในปี 2563 มีอยู่ ราว 5 คณะ ที่มีผู้สนใจมากที่สุด มาดูกันว่า  ‘TCAS64 รอบที่ 4 ขณะนี้ 5 คณะยอดนิยม มีที่ไหน ยังคงเปิดรับสมัครอยู่บ้าง

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับถึง 7 มิ.ย.64)  

มหาวิทยาลัยบูรพา (รับถึง 8 มิ.ย. 64)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รับถึง 9 มิ.ย. 64)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รับถึง 10 มิ.ย. 64)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รับถึง 10 มิ.ย. 64)

คณะอักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับถึง 7 มิ.ย.64)  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับถึง 7 มิ.ย.64)  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รับถึง 7 มิ.ย. 64)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รับถึง 8 มิ.ย. 64)

มหาวิทยาลัยบูรพา (รับถึง 9 มิ.ย. 64)  

มหาวิทยาลัยนครพนม (รับถึง 9 มิ.ย. 64)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับถึง 9 มิ.ย. 64)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รับถึง 10 มิ.ย. 64)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (รับถึง 8 มิ.ย. 64)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับถึง 9 มิ.ย. 64)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (รับถึง 10 มิ.ย. 64)

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รับถึง 5 มิ.ย.64)  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รับถึง 7 มิ.ย.64)

มหาวิทยาลัยศิลปากร (รับถึง 7 มิ.ย.64)

มหาวิทยาลัยบูรพา (รับถึง 9 มิ.ย. 64)

นอกจากทั้ง 5 'คณะยอดนิยม' นี้ ยังมีอีกหลายคณะ หลายโครงการ และหลายมหาวิทยาลัย เปิดให้น้องๆ ได้เลือกสมัครตามความถนัดและความสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ แต่ละมหาวิทยาลัย ได้เลย 

แชร์ข่าว :
Tags:
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|